Xây dựng cộng đồng Trồng cây – Trồng người nhằm thúc đẩy thực hành giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững

Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Trẻ em vì phát triển (CCD)

Trung tâm Trẻ em và Phát triển (CCD) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập với niềm tin sâu sắc vào vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của trẻ em.

  • Hướng tới việc tạo một hệ sinh thái giáo dục với sự tham gia của cộng đồng cha mẹ, nhà thực hành giáo dục, nhà nghiên cứu, quản lý, đầu tư và truyền thông…..giúp trẻ tự khai phóng, có trách nhiệm với bản thân, sống kết nối với thiên nhiên và cống hiến vì cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ cho các chương trình giáo dục chính thống trong các nhà trường.
  • Thúc đẩy các diễn đàn giáo dục trong nước và quốc tế, hỗ trợ các tổ chức giáo dục nghiên cứu và triển khai thực nghiệm mô hình giáo dục mới cho trẻ em, đặt trong tâm giáo dục gia đình.
  • Đồng hành cùng cha mẹ hiện thực hóa tình yêu thương và trách nhiệm dựa trên sự tôn trọng quyền trẻ em.

Mục tiêu: 

Thúc đẩy hợp tác giữa CCD & doanh nghiệp trong các hoạt động nâng cao nhận thức & năng lực cho các nhà thực hành giáo dục nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG4 & SDG13).

Xây dựng cộng đồng Trồng cây - Trồng người, nơi các nhà thực hành giáo dục (giáo viên, phụ huynh, quản lý giáo dục...) có thể chia sẻ, học tập và hợp tác tổ chức các hoạt động giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt SDG4 & SDG13.

Nâng cao năng lực cho CCD và cộng đồng Trồng cây - Trồng người trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm xanh vì mục tiêu phát triển bền vững (SDG4 & SDG13).

Kết quả mong đợi:

  • Cộng đồng Trồng cây – Trồng người được biết tới như một nơi chia sẻ, học tập và thúc đẩy các hoạt động giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững. Ít nhất 1000 người tham gia cộng đồng Trồng cây - Trồng người.
  • “Trải nghiệm xanh” được biết tới như một mô hình giáo dục do Cộng đồng Trồng cây - Trồng người phát triển. Mô hình giáo dục này mang lại cơ hội để trẻ em được kết nối & quan tâm tới môi trường tự nhiên/trái đất, đồng thời được nâng cao năng lực học tập các bộ môn, kỹ năng sống trên vườn sinh thái để thích ứng và hành động với Biến đổi khí hậu.
  • Các sự kiện đào tạo, kết nối & “trải nghiệm xanh” được tổ chức phù hợp với 3 vùng địa lý đặc thù của Việt Nam (Bắc, Trung, Nam). Ít nhất 90 trẻ em tham gia hoạt động “trải nghiệm xanh” do các thành viên của cộng đồng Trồng cây - Trồng người ở 3 miền tổ chức. Ít nhất 03 mô hình giáo dục “trải nghiệm xanh” ở 3 miền Bắc trung Nam được vinh danh.
  • 01 mạng lưới truyền thông trực tuyến (website, mạng xã hội, email, youtube...) nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin, tương tác & cơ hội hợp tác do Cộng đồng Trồng cây – Trồng người phát triển & quản lý. 1 triệu lượt tiếp cận với các thông tin, ấn phẩm truyền thông về các hoạt động của dự án.
  • 60 nhà thực hành giáo dục ở 3 miền (Bắc, Trung, Nam) được đào tạo có đủ năng lực để triển khai các hoạt động giáo dục “trải nghiệm xanh” hoặc giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững.
  • Mô hình hợp tác win-win giữa CCD và doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động giáo dục được hình thành & phát triển. Nhận thức & năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững (SDG4 & SDG13) của CCD và Cộng đồng Trồng cây – Trồng người được nâng cao.

 

 Xây dựng cộng đồng Trồng cây – Trồng người nhằm thúc đẩy thực hành giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững