MỞ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN WIN-WIN FOR VIETNAM: “TỪ CSR/ CSV ĐẾN ESG”

📌 Miễn phí đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/WwQ46fK5FztP9NpRA

Thúc đẩy phát triển bền vững ngày nay đã trở thành ưu tiên hàng đầu đối với cả các Doanh nghiệp và các Tổ chức xã hội (CSO). Từ CSR (Corporate Social Responsibility) và CSV (Creating Shared Value) đã mở đầu cho một chuyển đổi về cách tiếp cận kinh doanh, có sự cân nhắc cao về những tác động của hoạt động kinh doanh đối với xã hội và môi trường. Ngày nay, khái niệm ESG (Environmental, Social, and Governance) đã trở thành một trọng tâm quan trọng trong việc định hình hành vi và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp, bao gồm cả việc đánh giá và báo cáo về các tiêu chí về Môi trường, Xã hội và Quản trị. Trong bối cảnh này, sự hợp tác giữa Tổ chức xã hội và Doanh nghiệp trở nên ngày càng cần thiết hơn để ứng phó với các thách thức từ xã hội và môi trường.

Hội thảo "Từ CSR/CSV Đến ESG" nằm trong khuôn khổ của Hội thảo Tổng kết Dự án Win-win for Vietnam. Kế thừa tinh thần hợp tác tạo giá trị chung, dự án tiếp tục thúc đẩy những hợp tác giữa Doanh nghiệp và CSO vì phát triển bền vững trong bối cảnh mới của ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Hội thảo nhằm mục đích thảo luận về triển vọng nâng cao hợp tác này, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và thảo luận về các giải pháp cụ thể để ứng phó với các thách thức xã hội và môi trường trong tương lai.

Bên cạnh đó, tại Hội thảo Tổng kết Dự án “Win-win for Vietnam”: "Từ CSR/CSV Đến ESG" còn có khu vực Triển lãm các Dự án CSR/CSV/ESG từ các Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội (CSO/CBO/NGO/NPO...) nhằm giới thiệu Các hợp tác cụ thể giữa CSO và Doanh nghiệp - Thành tựu và bài học kinh nghiệm.

Quyền lợi khi tham gia sự kiện:

🌟 Gặp gỡ trực tiếp các CMO, marketers và chuyên gia CSR/ CSV/ ESG trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo dựng những hợp tác tiềm năng;

🌟 Cập nhật xu hướng mới nhất về ESG, hiểu rõ tầm quan trọng và cách thức áp dụng ESG vào hoạt động hợp tác của Doanh nghiệp và CSO;

🌟 Trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn để nâng tầm hợp tác giữa Doanh nghiệp và CSO vì mục tiêu phát triển bền vững.

BTC Hội thảo trân trọng kính mời Quý đại biểu từ Doanh nghiệp, Tổ chức xã hội và các cá nhân quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo "Từ CSR/CSV Đến ESG". Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến không gian kết nối, học hỏi và trao đổi những chủ đề sâu sắc cho các đơn vị, cá nhân quan tâm đến phát triển bền vững.

➤ THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO:

Đối tượng tham dự: Người làm việc tại đơn vị nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội (như CSO, NGO, NPO, quỹ, tổ chức cộng đồng,...) và cá nhân có quan tâm đến chủ đề phát triển bền vững.

Số lượng: 100 đại biểu

📌 Thời gian: 13h45 - 17h00 ngày 29/02/2024

📌 Địa điểm: Capella Gallery Hall, Quận 10, TP.HCM.

📌 Miễn phí đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/WwQ46fK5FztP9NpRA

📌 Hạn chót đăng ký tham dự: 26/02/2024

__________

M4D Awards - Giải nghề nghiệp tôn vinh các chiến dịch marketing vì phát triển bền vững do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) khởi xướng & quản lý, tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Oxfam Vietnam.

➤ Email: m4daward@red.org.vn

➤ Fanpage: https://www.facebook.com/redcommunicationfanpage

#M4Dawards2023 #M4Daward #CSV #CSR #sustainabledevelopment #GenderEquality #binhdanggioi #dinhkiengioi

 MỞ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN WIN-WIN FOR VIETNAM: “TỪ CSR/ CSV ĐẾN ESG”