Ban cố vấn

 

Mr. Vũ Mạnh Cường 
Chuyên gia Truyền thông  

 

 

Mr. Lê Nguyễn Đức Khôi
Chuyên gia Truyền thông
 

Mr. Hoàng Đức Minh
Chuyên gia Gây quỹ cộng đồng
(Head of donate)
Momo

Ms. Phạm Phương
Chuyên gia Marketing
Chủ tịch Cty Greenhat

Dr. Lothar Rieth
Vice chairman - Pro NGO! e.V.

 

Mr. Trần Nam Bình 
Chuyên gia Chiến lược gây quỹ 
Chủ tịch Buildvietinfo JSC