THƯ MỜI TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSO) & DOANH NGHIỆP GỬI THÔNG TIN CHO TRIỂN LÃM GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CSR/CSV/ESG

Trong khuôn khổ Hội thảo Tổng kết Dự án “Win-win for Vietnam” và Gala vinh danh “Marketing for Development Awards 2023”, khu vực Triển lãm giới thiệu các Dự án CSR/CSV/ESG từ các Tổ chức xã hội (CSO/CBO/NGO/NPO...), Doanh nghiệp.

📌 Thông tin về Triển lãm:

- Thời gian: 08g30 - 20g30 ngày 29/02/2024 tại

- Địa điểm: Sảnh Lobby 02M, Capella Gallery Hall, Quận 10, TP.HCM

- Đối tượng tham quan Triển lãm: Khoảng 300 lượt đại biểu từ Doanh nghiệp, Tổ chức xã hội, cá nhân quan tâm đến hoạt động CSR/CSV/ESG tham dự Hội thảo Tổng kết Dự án & Gala Vinh danh Marketing for Development Awards 2023

📌 Mục đích của Triển lãm:

- Giới thiệu các hợp tác cụ thể giữa CSO và Doanh nghiệp đã thực hiện trong dự án Win-Win for Vietnam (sub-grantee) - Các thành tựu và bài học kinh nghiệm;

- Giúp Doanh nghiệp tham gia thấy được triển vọng hợp tác với CSO để cùng thực hiện các mục tiêu PTBV và ESG;

- Góp phần giúp các CSO kết nối với các doanh nghiệp mới, mở rộng hợp tác

📌 Hướng dẫn cho Đơn vị đăng ký Triển lãm Dự án, Hoạt động CSR/CSV/ESG:

- Quý đơn vị cung cấp hình ảnh, thông tin, tư liệu thô về hoạt động, dự án CSR/CSV/ESG) theo Mẫu 01 (Dành cho CSO) & Mẫu 02 (Dành cho Doanh nghiệp). Download mẫu tại link https://docs.google.com/.../1vxlRozfVpe6ULGYnsIuZ.../edit...

- BTC chịu trách nhiệm thiết kế file hình triển lãm và in ấn trên chất liệu formex tại không gian trưng bày

- Quý đơn vị có thể cử 01 đại diện giới thiệu dự án trực tiếp tại không gian trưng bày

- BTC Triển lãm không thu phí của các đơn vị có dự án, chương trình triển lãm và không thu phí người tham quan.

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Tổ chức xã hội (CSO/CBO/NGO/NPO...) có nhu cầu, mong muốn giới thiệu hoạt động, dự án CSR/CSV/ESG của đơn vị mình vui lòng hoàn tất đăng ký tham gia Triển lãm bằng cách cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên và gửi về email csvhub@red.org.vn trước 11g30 ngày 22/02/2024. (Vì có giới hạn không gian, BTC sẽ ưu tiên các đơn vị hoàn tất gửi thông tin sớm)

Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Ms. Mai (Hotline: 088.9915.720, email vumai@red.org.vn) để được hỗ trợ kịp thời.

 THƯ MỜI TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSO) & DOANH NGHIỆP GỬI THÔNG TIN CHO TRIỂN LÃM GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CSR/CSV/ESG