Trân trọng cảm ơn Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam - Tài trợ chính Dự án "Win-win for Vietnam" 2020-2024

Phát biểu của Bà Brenda Candries, Program Manager, đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hội thảo Tổng kết Dự án "Win-win for Vietnam"

EU khẳng định cam kết hành động mạnh mẽ của trong giải quyết các thách thức toàn cầu liên quan đến môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) và biến đổi khí hậu, được cụ thể hoá trong Quy định về Chỉ thị thẩm định bền vững doanh nghiệp (CS3D), Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và Quy định của EU về các sản phẩm không phá rừng (EUDR), Thoả thuận xanh (Green Deal), Hiệp định Thương mại Tự do EU & Việt Nam (EVFTA).

Bối cảnh này vừa là thách thức cho khu vực tư nhân nhưng cũng vừa là cơ hội đầu tư ESG cho doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và khẳng định vai trò tiên phong, then chốt của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy phát triển bền vững cho Việt Nam. Quan hệ đối tác nhiều bên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện Phát triển bền vững vì chúng có thể tập hợp chuyên môn, nguồn lực và quan điểm đa dạng để giải quyết những thách thức toàn cầu phức tạp. CSVhub do RED phát triển là một nền tảng quan trọng để kết nối các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và giới truyền thông nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam.

Bà cũng gửi lời chúc mừng đến các đơn vị vinh danh trong Gala vinh danh M4D Awards 2023 vừa qua: "Các chiến dịch được vinh danh được xem như là những thương hiệu thể hiện cam kết tích cực vì một thế giới trung hòa về khí hậu, hài hoà và phát triển bền vững.”

 Trân trọng cảm ơn Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam - Tài trợ chính Dự án