Thúc đẩy liên kết kinh doanh giữa VietED và Icheck để hỗ trợ HTX do phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai và tỉnh Sơn La nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách áp dụng giải pháp mã QR và bán sản phẩm của HTX trên nền tảng thương mại điện tử
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt
VietED đạt được tầm nhìn của mình bằng cách cải thiện các cơ hội sinh kế, giảm thiểu rủi ro cho các hộ gia đình thu nhập thấp và doanh nghiệp vi mô thông qua dịch vụ tài chính phù hợp, hiệu quả và sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. 
 
Mục tiêu:
Thiết lập mối liên kết hiệu quả giữa VietED với Công ty cổ phần Icheck và các đơn vị khác nhằm thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa/ dịch vụ địa phương của các Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) do phụ nữ làm chủ thông qua tiêu thụ sản phẩm trên sàn TMĐT Vỏ Sò nhằm nâng cao quyền năng kinh tế, tạo cơ hội việc làm và nâng cao vị thế cho phụ nữ địa phương địa bàn tỉnh Sơn La và Lào Cai, Việt Nam, đóng góp cho mục tiêu PT bền vững Quốc gia SDG 5- Bình đẳng giới và SDG 8- Việc làm hiệu quả và tăng trưởng kinh tế. 

Kết quả đầu ra:
Cơ chế và hợp tác giữa VietED và Icheck và các đơn vị sàn TMĐT đang hợp tác với Icheck như Vỏ Sò, Sen đỏ, Sói Biển, Post Mart đến hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX/THT do phụ nữ làm chủ địa bàn tỉnh Sơn La và Lào Cai được thiết lập và duy trì bền vững; sản phẩm của 40 HTX/THT do phụ nữ làm chủ được tiếp cận và sử dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc (QR code) là cơ sở để kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương/ dịch vụ trên sàn TMĐT đang hợp tác với Icheck; 120 thành viên HTX trong đó 80 phụ nữ DTTS có cơ hội nâng cao được vị thế về vai trò ra quyết định thông qua việc sản phẩm được chứng nhận QR code miễn phí trong 2 năm đầu và các cơ hội tham gia quản lý hợp tác xã, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương thông qua kết nối với các sàn TMĐT; 280 hộ gia đình có cơ hội cải thiện sinh kế thông qua tham gia kết nối sản xuất với việc tiêu thụ sản phẩm trên các sàn TMDT. 
 
 Thúc đẩy liên kết kinh doanh giữa VietED và Icheck để hỗ trợ HTX do phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai và tỉnh Sơn La nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách áp dụng giải pháp mã QR và bán sản phẩm của HTX trên nền tảng thương mại điện tử