Phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử, tạo/duy trì việc làm và thu nhập cho người khuyết tật

Tổ chức đề xuất dự án: Vụn Art

Vụn Art được ra đời với mong muốn giữ gìn và giới thiệu văn hóa truyền thống, tạo việc làm cho người khuyết tật và tận dụng các nguyên liệu thừa trong quá trình sản xuất để bảo vệ môi trường. Sản phẩm từ Vụn Art: Tận dụng lụa vụn từ làng lụa Vạn Phúc để làm tranh ghép, trang trí cho túi, khẩu trang,... 

Mục tiêu:

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Vụn Art trên các sàn thương mại điện tử, nâng cao tay nghề, tạo sinh kế cho người khuyết tật và quảng bá sản phẩm của làng lụa truyền thống Vạn Phúc, đồng thời góp phần giảm thiểu việc xả thải lụa vụn ra môi trường.

Kết quả đầu ra: 

Mở thêm kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử tại Việt Nam và ổn định lại kênh bán hàng online. Ngoài ra, dự án còn có thể tạo ra mức thu nhập ổn định cho nhân công tại Vụn Art và đào tạo thêm được 5 nhân công mới làm việc tại Vụn Art. 

 Phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử, tạo/duy trì việc làm và thu nhập cho người khuyết tật