Phục hồi nguồn lực sản xuất cho doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19 tại vùng nông thôn
Tổ chức đề xuất dự án:  Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Ánh Dương tỉnh Hậu Giang
Sứ mệnh của Ánh Dương là giảm nghèo và phát triển cộng đồng, khuyến khích cộng đồng nghèo nâng cao năng lực để giải quyết khó khăn của họ, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi mong muốn xây dựng sự gắn kết, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cộng đồng, giúp cộng đồng phát triển bền vững, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, đặc biệt là những hộ còn gặp nhiều khó khăn.
 
Mekong Quilts là một doanh nghiệp chuyên tiêu thụ các sản phẩm do những chị em phụ nữ ở nông thôn làm ra. Mekong Quilts thành lập với 2 mục tiêu chính là tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn và lợi nhuận từ Mekong Quilts được dành để hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo trong vùng dự án của Ánh Dương
 
Mục tiêu:
Nâng cao năng lực cho nhân viên Mekong Quilts về thiết kế sản phẩm và  tiếp cận với khách hàng tiềm năng và cung cấp trang thiết bị máy móc để Mekong Quilts có đủ điều kiện để sản xuất, khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid-19

Kết quả đầu ra:
Doanh thu của Mekong Quilts được trở về mức ổn định sau 6 tháng hỗ trợ; 80% nhân viên được đào tạo có khả năng thiết kế và nắm bắt được nhu cầu của thị trường và Mekong Quilts được hỗ trợ trang bị máy móc hiện đại để sản xuất sản phẩm.
 
 Phục hồi nguồn lực sản xuất cho doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19 tại vùng nông thôn