Thúc đẩy hợp tác giữa CCD & doanh nghiệp trong các hoạt động nâng cao nhận thức & năng lực cho các nhà thực hành giáo dục nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm trẻ em và phát triển (CCD)
Trung tâm Trẻ em và Phát triển (CCD) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập với niềm tin sâu sắc vào vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của trẻ em.
 
Mục tiêu:
Thúc đẩy hợp tác giữa CCD & doanh nghiệp trong các hoạt động nâng cao nhận thức & năng lực cho các nhà thực hành giáo dục nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG4 & SDG13); xây dựng cộng đồng Trồng cây - Trồng người, nơi các nhà thực hành giáo dục (giáo viên, phụ huynh, quản lý giáo dục...); nâng cao năng lực cho CCD và cộng đồng Trồng cây - Trồng người trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm xanh vì mục tiêu phát triển bền vững. 

Kết quả đầu ra:
Cộng đồng Trồng cây – Trồng người được biết tới như một nơi chia sẻ, học tập và thúc đẩy các hoạt động giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững. Ít nhất 1000 người tham gia cộng đồng; “Trải nghiệm xanh” được biết tới như một mô hình giáo dục do Cộng đồng Trồng cây -Trồng người phát triển; các sự kiện đào tạo, kết nối & “trải nghiệm xanh” được tổ chức phù hợp với 3 vùng địa lý đặc thù của Việt Nam (Bắc, Trung, Nam). Ít nhất 90 trẻ em tham gia hoạt động “trải nghiệm xanh”; Ít nhất 03 mô hình giáo dục “trải nghiệm xanh” ở 3 miền Bắc trung Nam được vinh danh; 01 mạng lưới truyền thông trực tuyến (website, mạng xã hội, email, youtube...) nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin, tương tác & cơ hội hợp tác, 1 triệu lượt tiếp cận với các thông tin, ấn phẩm truyền thông về các hoạt động của dự án; 60 nhà thực hành giáo dục ở 3 miền (Bắc, Trung, Nam) được đào tạo có đủ năng lực để triển khai các hoạt động giáo dục “trải nghiệm xanh” hoặc giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững; mô hình hợp tác win-win giữa CCD và doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động giáo dục được hình thành & phát triển.
 
 
 Thúc đẩy hợp tác giữa CCD & doanh nghiệp trong các hoạt động nâng cao nhận thức & năng lực cho các nhà thực hành giáo dục nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững