Nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa thiên tai cho người khuyết tật và trẻ mồ côi và người dân tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Tổ chức đề xuất dự án: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Can lộc tỉnh Hà Tĩnh
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Can lộc tỉnh Hà Tĩnh được thành lập nhằm kêu gọi sự đóng góp của xã hội, của các nhà hảo tâm chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, tạo điều kiện cho các cháu học tập, phát triển và hòa nhập với cuộc sống xã hội.
 
Mục tiêu:
Nâng cao năng lực phòng ngừa thảm họa do thiên tai gây ra. Chủ động lập được kế hoạch phòng, tránh, giảm nhẹ hậu quả cho gia đình và cá nhân người khuyết tật tại địa phương. Ngoài ra, Hội còn mong muốn củng cố mối quan hệ với các đối tác doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong quá trình triển khai dự án, nâng cao năng lực cho cán bộ

Kết quả đầu ra: 
Nâng cao nhận thức và năng lực phòng tránh các thảm họa do thiên tai, thông qua việc truyền đạt cho nhóm đối tượng này cũng như vận động sự tham gia của các cấp ngành và lãnh đạo của địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ thực hiện mục tiêu. Tổ chức tuyên truyền qua hội thảo, tọa đàm, các lớp học tập nhằm nâng cao năng lực thực thi, tổ chức các chương trình cho đội ngũ cán bộ, nhân viên,...phục vụ cho nhóm người yếu thế tại địa phương
 
 
 Nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa thiên tai cho người khuyết tật và trẻ mồ côi và người dân tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh