A365 - Can thiệp hạnh phúc và hiệu quả tại nhà

Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe & Dân số (CCIHP)

CCIHP được biết đến như một doanh nghiệp xã hội làm việc như một tổ chức phi lợi nhuận từ những ngày đầu tiên thành lập. Sau 10 năm phát triển, CCIHP đã tạo nên sự uy tín trong công tác nghiên cứu và các mô hình can thiệp sáng tạo trong các lĩnh vực về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Mục tiêu: 

Cung cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết trong việc hỗ trợ và can thiệp dành cho gia đình có con em là trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển; thành lập cộng đồng bao gồm các cựu học viên đã tham gia khóa học; nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển thông qua việc xây dựng các chiến dịch tiếp thị, truyền thông online phục vụ đồng thời cho việc quảng bá khóa học; kêu gọi sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân cho việc thực thi các trách nhiệm xã hội, đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững (SGDs)

Kết quả đầu ra: 

Ít nhất 100 gia đình có con em có các vấn đề về phát triển tham gia khóa học, tối đa 20 trong số đó sẽ được hỗ trợ học bổng 1 phần hoặc toàn phần. Các gia đình này cũng sẽ tham gia vào cộng đồng của các cựu học viên đã tham gia khóa học; phát triển một kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề liên quan đến các khuyết tật về phát triển, tầm quan trọng và ảnh hưởng của việc theo dõi tiến trình phát triển của trẻ, chẩn đoán và can thiệp sớm các khuyết tật về phát triển cho trẻ nhằm tối ưu hóa khả năng của các em; CCIHP sẽ ký ít nhất 1 hợp đồng/ biên bản ghi nhớ/MOU với 1 doanh nghiệp hỗ trợ cho sự phát triển và bền vững cho chương trình eLearning. 

 A365 - Can thiệp hạnh phúc và hiệu quả tại nhà