Học sinh ứng phó với biến đổi khí hậu
Tên tổ chức đề xuất dự án: Quỹ tầm vóc Việt 
Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2014 với sứ mệnh đóng góp cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc  biệt là các mục tiêu về giáo dục, sức khỏe, công bằng và phát triển bền vững.
 
Mục tiêu:
Tăng cường sự quan tâm của học sinh, nhà trường với các vấn đề môi trường và giáo dục môi trường trong nhà trường và nhận thức của học sinh về môi trường (hiện trạng, nguyên nhân), từ đó tham gia giải quyết các vấn đề này tại cộng đồng của mình. Dự án cũng thúc đẩy xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.
 
Kết quả đầu ra:
2 trường học tham gia vào chương trình; 1000 học sinh được tiếp cận thông tin về môi trường, sinh thái, khí hậu thông qua hoạt động truyền thông, được sinh hoạt chuyên sâu trong các câu lạc bộ. 12 học sinh trở thành thủ lĩnh môi trường; 6 sáng kiến của học sinh đề xuất được triển khai; 100% học sinh tham gia dự án quan tâm tới môi trường, thiên nhiên, từ đó đóng góp xây dựng trường học xanh, gia đình xanh; 100% học sinh tham gia dự án có kiến thức về môi trường và tự thực hành các giải pháp cá nhân nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
 
 

 
 Học sinh ứng phó với biến đổi khí hậu