Tăng cường quản trị mạng lưới lãnh đạo trẻ ngành y tế
Tổ chức đề xuất dự án: Viện Lãnh đạo ABG
Viện lãnh đạo ABG là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với sứ mệnh kết nối, xây dựng các thế hệ lãnh đạo trẻ có kiến thức hiện đại, kỹ năng toàn diện và ý chí vượt trội vì mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Mục tiêu:
Tăng cường kỹ năng lãnh đạo và truyền thông, vận động cho nhóm lựa chọn các  lãnh đạo trẻ ưu tú là nòng cốt cho mạng lưới “lãnh đạo trẻ Y tế”; thúc đẩy mạng lưới với các kỹ năng quản trị, hợp tác, kiến tạo hệ sinh thái kết nối lãnh đạo trẻ với những mạng lưới phát triển quan hệ đối tác nhằm hướng đến các giải pháp liên ngành hỗ trợ cho ngành Y; truyền thông lan tỏa chương trình, mở rộng mạng lưới và lựa chọn các sáng kiến hay. 
 
Kết quả đầu ra:
40 bạn trẻ có tố chất lãnh đạo tiềm năng trong ngành Y được tham gia chuỗi hội thảo tập huấn về triết lý và kĩ năng lãnh đạo, kết nối mạng lưới liên ngành để làm nòng cốt mạng lưới; mạng lưới kết nối tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Y tế tạo liên minh kết nối chặt chẽ, là không gian thúc đẩy các thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề quan trọng của ngành Y; chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp về tinh thần lãnh đạo trẻ với các sáng kiến được lựa chọn (qua cuộc thi/thử thách) trong y tế vì cộng đồng, vai trò thanh niên và mạng lưới lãnh đạo trẻ Y tế, hướng tới 500 người trẻ khác là thành viên các mạng lưới của các thành viên ABG Alumni được tiếp cận thông tin và hướng dẫn các thực hành tốt về nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc phát triển chung về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; 20,000 người từ các cộng đồng lựa chọn được tiếp cận thông tin và có cơ hội hưởng lợi từ các sáng kiến lãnh đạo trẻ trong ngành Y tế, qua các nỗ lực truyền thông cộng đồng.
 
 Tăng cường quản trị mạng lưới lãnh đạo trẻ ngành y tế