Phát triển chuỗi giá trị thổ cẩm truyền thống gắn với giải quyết việc làm để giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên cho phụ nữ dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An
Tổ chức đề xuất: Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
Mục tiêu dự án:
Đào tạo, tập huấn các mẫu mã hoa văn cho các chị em phụ nữ đồng bào dân tộc Thái, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất chuỗi giá trị thổ cẩm, giúp cho các chị em hội viên của hợp tác xã tăng thu nhập, từ đó dẫn đến giảm áp lực vào rừng tự nhiên và giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tốt hơn
 Phát triển chuỗi giá trị thổ cẩm truyền thống gắn với giải quyết việc làm để giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên cho phụ nữ dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An