Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và đầu tư chế biến một số sản phẩm có giá trị tại tỉnh Quảng Bình
Tổ chức đề xuất: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình (LACEM)
 
Mục tiêu:

Hỗ trợ một phần cho Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội; Tạo việc làm ổn định cho lao động bản địa, đặc biệt nhóm lao động nữ, giúp họ nâng cao tay nghề, ổn định cuộc sống. Đồng thời, dự án đặt mục tiêu góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư sản xuất tạo ra những sản phẩm thuỷ hải sản có giá trị đạt chuẩn OCOP 3 sao hướng đến người tiêu sử dụng sản phẩm chất lượng và an toàn. 

Kết quả mong đợi:

  • Có ít nhất 150 lao động phổ thông tại chỗ (trong đó hơn 75% là lao động nữ) trên địa bàn xã Thanh Trạch được nâng cao kỹ năng bảo quản, sơ chế, chế biến thuỷ hải sản và có việc làm, thu nhập ổn định.
  • Có ít nhất 5 sản phẩm thủy sản được đăng ký tiêu chuẩn OCOP 3 sao
     
 Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và đầu tư chế biến một số sản phẩm có giá trị tại tỉnh Quảng Bình