Tăng cường kỹ năng dạy và học trực tuyến STEM thông qua lập trình Micro:bit
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT)
Vietnet-ICT được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ CNTT và truyền thông, thông qua thúc đẩy hợp tác đối tác và tăng cường năng lực 
 
Mục tiêu:
Triển khai khóa tập huấn trực tuyến cho giáo viên và giáo viên giảng dạy theo hình thức ngoại khóa trực tiếp hoặc trực tuyến cho học sinh và trang bị kiến thức và kỹ năng cho giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến; phát triển nguồn tài nguyên dạy và học cho giáo viên và học sinh với ngôn ngữ lập trình thông qua việc trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng thiết bị học lập trình Micro:bit.
 
Kết quả đầu ra:
25 giáo viên trung học cơ sở được tập huấn nội dung dự án; 500 học sinh được tiếp cận dự án; 1 cuộc thi Hackathon được tổ chức cho các trường tham gia; 05-10 đội thi tham gia Hackathon.
 

 
 Tăng cường kỹ năng dạy và học trực tuyến STEM thông qua lập trình Micro:bit