Nâng cao kỹ năng viết về đề tài kinh tế/tài chính và Phát triển bền vững (PTBV) cho nhóm phóng viên Gen Z tại khu vực phía Nam
Tổ chức đề xuất: Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Báo chí - Truyền thông (MCTC)
Mục tiêu cụ thể:
  • Cung cấp kiến thức kinh tế/tài chính và kỹ năng viết bài cho nhóm phóng viên trẻ.
  • Tạo ra cơ hội hợp tác với khối Doanh nghiệp
  • Hỗ trợ xuất bản các tác phẩm báo chí giàu hàm lượng thông tin với những đánh giá, phân tích về kinh tế/tài chính bền vững. Thu hút sự chú ý và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và tạo ra các giá trị chung trong lĩnh vực truyền thông. Sự đóng góp của khu vực tư nhân giúp duy trì tính bền vững của dự án và góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Kết quả dự kiến:

  • Đầu ra 1: 100 nhà báo trẻ (thế hệ Gen Z) được nâng cao kiến thức về chủ đề kinh tế/tài chính bằng việc tham gia 3-5 Talk với các topic khác nhau về kinh tế/tài chính (buổi chia sẻ kiến thức). Buổi chia sẻ có sự đóng góp của các chuyên gia kinh tế/tài chính.
  • Đầu ra 2: Tổ chức 01 chuyến thực địa cho 15 nhà báo.
  • Đầu ra 3: Các nhà báo trẻ viết 15-20 bài chất lượng cao về chủ đề kinh tế/tài chính
  • Đầu ra 4: 1 hội thảo đánh giá dự án
  • Đầu ra 5: Hình ảnh, thông tin về các Talk, các bài báo của nhóm phóng viên được chia sẻ trên các kênh truyền thông của Trường và của các mạng lưới, fanpage nhà báo trẻ.
 Nâng cao kỹ năng viết về đề tài kinh tế/tài chính và Phát triển bền vững (PTBV) cho nhóm phóng viên Gen Z tại khu vực phía Nam