RECAP HỘI THẢO: “XÂY DỰNG & THỰC THI CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY “THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM”: Kinh nghiệm ở EU, Thái Lan & Thực tiễn tại Việt Nam - Sự tham gia của Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội” TẠI TP.HCM & Hà Nội

RECAP HỘI THẢO: “XÂY DỰNG & THỰC THI CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY “THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM”: Kinh nghiệm ở EU, Thái Lan & Thực tiễn tại Việt Nam - Sự tham gia của Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội” TẠI TP.HCM & Hà Nội

✨ Ngày 31/10 tại TP.HCM và 03/11 tại Hà Nội, hội thảo “Xây dựng & Thực thi chính sách thúc đẩy “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm”: Kinh nghiệm ở EU, Thái Lan & Thực tiễn tại Việt Nam - Sự tham gia của Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội” đã diễn ra với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí và một số lĩnh vực khác.

✨ Phát biểu chào mừng tại hội thảo, bà Brenda Candries (Quản lý Chương trình, Phái đoàn EU tại Việt Nam 🇪🇺) cho biết, EU đang đề xuất một luật mới về thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và bảo vệ quyền con người trong môi trường hoạt động của doanh nghiệp, tại châu Âu cũng như trên thế giới. 🌎

🇻🇳 “Doanh nghiệp vừa và nhỏ không thuộc phạm vi điều chỉnh trực tiếp của dự thảo đề xuất này. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này có thể bị ảnh hưởng bởi họ là một phần trong chuỗi giá trị của những doanh nghiệp lớn hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam không hoạt động tại châu Âu vẫn có thể gián tiếp ảnh hưởng nếu họ nằm trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp EU,” bà Brenda Candries lưu ý. 🇪🇺

✨Hội thảo TP.HCM và Hà Nội có sự tham gia trình bày của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thực hành kinh doanh có trách nhiệm:

🔰 Ông Nguyễn Văn Huấn (Chuyên gia Kinh doanh có trách nhiệm, UNDP Việt Nam) với bài trình bày “UNDP Việt Nam thúc đẩy Thực hành doanh có trách nhiệm với Sự tham gia của Doanh nghiệp & CSO"

🔰 Ông Vũ Tuấn Anh (Associate, ASL Law) với bài trình bày “Thách thức của Doanh nghiệp Việt trước Quyết định 843/QĐ-TTg về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm"

🔰 TS. Lothar Rieth (Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn Năng lượng EnBW, Phó Chủ tịch tổ chức Pro NGO! (Đức)) với bài trình bày “Bài học kinh nghiệm của EU & Đức về lộ trình thúc đẩy RBP (bao gồm mục tiêu Giảm thiểu carbon trong các quy định liên quan)

🔰 Bà Tarinee Suravoranon (Project Manager Business and Human Rights, UNDP Thailand) với bài trình bày “Bài học kinh nghiệm của Thái Lan trong triển khai Chương trình hành động quốc gia về Kinh doanh & Quyền con người"

✨ Tại hội thảo cũng có giới thiệu những doanh nghiệp, tổ chức xã hội có thực hành tốt trong lĩnh vực Kinh doanh có trách nhiệm:

💠 Adidas Việt Nam - Ông Nguyễn Thanh Tâm (Giám đốc điều hành & Quan hệ đối ngoại)

💠 Tập đoàn CT - Ông Nguyễn Võ Trường An (Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN (CCTPA))

💠 Tập đoàn TH - Bà Hoàng Thị Thanh Thủy (Giám đốc Phát triển bền vững)

💠 Tập đoàn Oxalis - Ông Nguyễn Duy Thịnh (Phó Giám đốc Marketing)

💠 GC Food - Ông Vũ Xuân Hạnh (Giám đốc Marketing)

💠 DiBee - Ông Thomas Beurthey (Founder & Giám đốc điều hành)

💠 AHK Vietnam - Bà Lành Huyền Như (Quản lý dự án)

💠 Liên minh Doanh nghiệp vì môi trường Việt Nam - Bà Nguyễn Thuỳ Anh (Cán bộ truyền thông cấp cao IUCN Việt Nam, Đại diện Ban thư ký VB4E)

💠 Trung tâm DRD - Ông Nguyễn Văn Cử (Phó Giám đốc Trung tâm)

✨ Trong 2 phiên tham vấn chính sách thúc đẩy Thực hành kinh doanh có trách nhiệm cũng đã ghi nhận đông đảo ý kiến đóng góp từ đa dạng khối công tác: Doanh nghiệp, Tổ chức xã hội, Nhà nghiên cứu, Cá nhân có quan tâm và sẽ được hoàn chỉnh thành bản đề xuất từ Hội thảo gửi đến các đơn vị liên quan.

✨ RED Communication xin chân thành cảm ơn quý đại biểu đã quan tâm và tham gia hai ngày hội thảo tại TP.HCM và Hà Nội. BTC Hội thảo tin rằng đây là dịp đặc biệt để mở ra các cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các bên liên quan kết nối và hợp tác - tạo những giá trị chung, là tiền đề thúc đẩy vì sự phát triển bền vững trong tương lai.

-------

👉 Hội thảo “Xây dựng & thực thi chính sách thúc đẩy “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm”: Kinh nghiệm ở EU, Thái Lan & Thực tiễn tại Việt Nam - Sự tham gia của Doanh nghiệp, Tổ chức xã hội” nằm trong khuôn khổ Dự án “Win - Win for Vietnam”, được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) & ProNGO! e.V. (Đức), phối hợp với Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E) & Tập đoàn CT. Dự án “Win-Win for Vietnam” do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ. Dự án thúc đẩy sự hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tạo các giá trị chia sẻ, hướng đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

#WinWin4VietNam #WW4VN #REDCommunication #CSR #CSV #RBP

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận