GIA HẠN TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ CHO DỰ ÁN “WIN – WIN FOR VIETNAM”

GIA HẠN TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ CHO DỰ ÁN “WIN – WIN FOR VIETNAM”

Dự án "Win-Win For Vietnam – Thúc đẩy hợp tác giữa Doanh nghiệp và các Tổ chức xã hội vì Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp & Phát triển bền vững tại Việt Nam" (gọi tắt là: Dự án "Win-win for Vietnam”) góp phần thiết lập một môi trường thuận lợi cho các Tổ chức Xã hội (CSOs) để kết nối với các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các sáng kiến ​​của các CSOs địa phương trong việc thúc đẩy Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Tạo các Giá trị Chung (CSV) tập trung vào các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) 3, 4, 5, 8, 13, 16 và 17. Dự án sẽ đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về CSR và CSV nhằm đạt được các SDG cụ thể và nâng cao năng lực của các CSO địa phương phối hợp với khối tư nhân ở Việt Nam như kết nối cả hai bên với nhau để thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa các CSOs Việt Nam và các doanh nghiệp trong CSR, các hoạt động CSV đáp ứng các SDGs. Do đó, dự án sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc tài chính vào các nhà tài trợ quốc tế cho các CSO Việt Nam bằng cách tận dụng các quỹ CSR và CSV cũng như nâng cao năng lực của họ trong việc kết nối, hợp tác với khối doanh nghiệp, thiết kế dự án, xây dựng thương hiệu và kết nối với nhiều bên liên quan.

Dự án Win-Win for Vietnam do Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED), Việt Nam hợp tác với tổ chức Pro NGO! e.V. (Đức) thực hiện trong vòng 43 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020. Dự án do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Hiện nay, RED vẫn đang tiếp tục tìm kiếm (các) chuyên gia hoặc một nhóm chuyên gia để thực hiện một đánh giá cuối kỳ cho dự án.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại đây:
- TOR tiếng Việt: Xem tại đây

- TOR tiếng Anh: Xem tại đây

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ: 16/10/2023 ( Giờ Việt Nam)

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi đến:

Email: center@red.org.vn - chau.bui@pro-ngo.org

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận