📣 Mời đăng ký xét chọn 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕 - 𝑴4𝑫 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 2023 📣

📣 Mời đăng ký xét chọn 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕 - 𝑴4𝑫 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 2023 📣

Marketing for Development - M4D Awards là sáng kiến tôn vinh các chiến dịch, ý tưởng marketing vì phát triển bền vững, do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) khởi xướng và quản lý.

Ra mắt lần đầu năm 2021, M4D Awards nhằm thúc đẩy cộng đồng marketing, truyền thông - quảng cáo tại các doanh nghiệp, agency lồng ghép những giá trị của phát triển bền vững vào sản phẩm, hoạt động thực hành CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), hướng đến tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), mô hình CSV (Tạo giá trị chung - Creating shared values).

Sau 2 mùa diễn ra thành công, ở mùa 3, M4D Awards tiếp tục tôn vinh các chiến dịch, sáng kiến marketing thuộc 2 hạng mục chính:

✅ CSR - CSV (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Tạo giá trị chung)

⭐️ĐẶC BIỆT: Ưu tiên các sáng kiến hướng đến giảm thiểu carbon, thích ứng biến đổi khí hậu

✅ Lồng ghép thông điệp thúc đẩy bình đẳng, đa dạng và dung hợp giới (gender equity, diversity & inclusion), phá bỏ định kiến, khuôn mẫu giới

CÁC MỐC THỜI GIAN:

🌟 Nhận hồ sơ đăng ký xét chọn: Hạn chót 12/12/2023

Đăng ký trực tiếp tại link: https://forms.gle/Mykj3VdGtxYiLmPM6

🌟 Gala vinh danh: Tháng 01/2024

M4D Awards 2023 hứa hẹn tiếp tục là sân chơi dành cho cộng đồng marketer từ các doanh nghiệp, nhãn hàng, agency truyền thông - quảng cáo hội tụ và lan tỏa những thông điệp tích cực về phát triển bền vững.

-------

M4D Awards - Giải nghề nghiệp tôn vinh các chiến dịch marketing vì phát triển bền vững do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) khởi xướng & quản lý, tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Oxfam Vietnam.

#M4Dawards2023 #M4Daward #CSV #CSR #sustainabledevelopment

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận