Giới thiệu Báo cáo đánh giá độc lập cuối kỳ & Film tư liệu của Dự án

Giới thiệu Báo cáo đánh giá độc lập cuối kỳ & Film tư liệu của Dự án "Win-win for Vietnam"

Dự án “Win-Win for Vietnam – Thiết lập cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam” (gọi tắt là “Dự án Win-Win for Vietnam”) là dự án do Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) Việt Nam hợp tác với tổ chức Pro NGO! e.V. (Đức) triển khai, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (EU) đồng tài trợ, từ 1/9/2020 đến 31/3/2024. Theo kế hoạch năm 2023 của dự án, Ban Quản lý dự án đã mời nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá độc lập cuối kỳ dự án để đánh giá việc thực hiện dự án từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2024 nhằm đáp ứng các mục tiêu và chỉ tiêu của dự án cũng như tính bền vững của dự án.

Báo cáo đánh giá độc lập cuối kỳ dự án bao gồm đánh giá về kết quả của dự án, tiềm năng bền vững của Dự án cũng như xác định các bài học kinh nghiệm, các cách làm thành công, và đề xuất để nhân rộng mô hình.

Nhằm lan tỏa giá trị và các bài học thành công cũng như kinh nghiệm thực tiễn của Dự án, Ban Quản lý dự án xin chia sẻ báo cáo đánh giá độc lập cuối kỳ Dự án bản tiếng Việt ở đây và bản tiếng Anh ở đây.

Ngoài ra, xin mời quý vị cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào và đáng nhớ của Dự án Win-Win for Vietnam qua bộ phim tài liệu ngắn về dự án ở đây.

Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận