Áo lót và miếng đệm cho phụ nữ mắc ung thư vú bị đoản nhũ
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Nâng cao Năng lực hỗ trợ Phụ nữ và Trẻ em
Trung tâm Nâng cao Năng lực hỗ trợ Phụ nữ và Trẻ em (CSWC) là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận với sứ mạng cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy cho quyền bình đẳng, sự tôn trọng và cơ hội phát triển bền vững của phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội
 
Mục tiêu:
Dòng sản phẩm này được nghiên cứu và phát triển với mục tiêu đem lại giá trị tinh thần to lớn cho người phụ nữ phải đối mặt mới mất mát một phần cơ thể khi đối mặt khi sống cùng với ung thư vú, phục vụ nhu cầu thiết yếu nhưng còn tế nhị mà ở thị trường Việt Nam chưa có doanh nghiệp địa phương nào đáp ứng được – trong khi các sản phẩm nhập khẩu có giá thành cao và không đáp ứng hết được thị hiếu của khách hàng tại Việt Nam. Đây sẽ là sản phẩm mang lại doanh thu cho tổ chức, tạo giá trị bền vững cho quá trình thực hiện dự án.  
 
Kết quả đầu ra:  200 bộ áo lót & 400 miếng đệm cho 200 phụ nữ mắc ung thư vú đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
 
 
 
 Áo lót và miếng đệm cho phụ nữ mắc ung thư vú bị đoản nhũ