Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt
Tổ chức đề xuất dự án: Quỹ vì tầm vóc Việt
Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2014 với sứ mệnh đóng góp cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc  biệt là các mục tiêu về giáo dục, sức khỏe, công bằng và phát triển bền vững.
 
Mục tiêu: 
Cải thiện khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tinh thần, và dinh dưỡng cho lao động nữ trong độ tuổi sinh sản đang làm việc tại các nhà máy – khu công nghiệp và con cái của họ trong 1.000 ngày đầu đời. Cụ thể, đến hết năm 2022, hiểu biết và thực hành về chăm sóc SKSS, sức khỏe tinh thần, và dinh dưỡng hợp lý cho lao động nữ trong độ tuổi sinh sản đang làm việc tại các nhà máy – khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và trên toàn quốc (thông qua các hoạt động trực tuyến) và con cái của họ trong 1.000 ngày đầu đời được nâng cao, góp phần cải thiện sức khỏe của mẹ và bé, từ đó đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam.
 
Kết quả đầu ra: 
Cán bộ công đoàn và cán bộ y tế của doanh nghiệp có kiến thức và kỹ năng để cung cấp thông tin về về SKSS, dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần (trầm cảm thai sản) cho người lao động. Người lao động trong các nhà máy – khu công nghiệp được tiếp cận với dịch vụ thông tin và tư vấn trực tuyến về SKSS, sức khỏe tinh thần và dinh dưỡng cũng như được tiếp cận với các sản phẩm tránh thai và vệ sinh cá nhân an toàn, hiệu quả và miễn phí. SKSS, sức khỏe tinh thần, và dinh dưỡng của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (đang làm việc trong các nhà máy – khu công nghiệp) cũng như con em của họ trong 1.000 ngày đầu đời được cải thiện.
 
 Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt