Điều khoản tham chiếu: Cố vấn các tổ chức xã hội cho dự án “Win-win for Vietnam”

Điều khoản tham chiếu: Cố vấn các tổ chức xã hội cho dự án “Win-win for Vietnam”

1. Giới thiệu
Từ 1/9/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (gọi tắt là RED) và tổ chức đối tác Pro NGO! (Đức) bắt đầu triển khai dự án “Win-Win For Vietnam - Thúc đẩy sự hợp tác giữa Khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vì Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp và sự Phát triển bền vững”, (gọi tắt là dự án “Win-win for Vietnam), nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR), và Tạo giá trị chung (Creating Shared Value – CSV 1 ) hướng đến đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Development Goals –VSDGs). Dự án Win-win for Vietnam sẽ góp phần xây dựng một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác với các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các dự án CSR/CSV hướng đến các mục tiêu PTBV. Dự án sẽ đồng thời nâng cao nhận thức của các bên về CSR/CSV và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội Việt Nam trong việc hợp tác với doanh nghiệp. Hiện RED đang tìm kiếm các chuyên gia/ nhóm chuyên gia xây dựng format Hội đồng cố vấn và vòng tài trợ “Kêu gọi sáng kiến hợp tác vì sự phát triển bền vững” cho dự án “Win-win for Vietnam”

2. Mô tả dự án
Quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam tạo ra nhiều vấn đề phát triển. Để giải quyết các vấn đề và đạt được các mục tiêu PTBV cần có nguồn lực rất lớn trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn chế, do đó cần sự tham gia và phối hợp giữa các chủ thể khác nhau ở tất cả các cấp, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội, khối tư nhân và cộng đồng. Quan trọng hơn, các nguồn lực cần được phân bổ hiệu quả cho các vấn đề ưu tiên của đất nước để đối phó hiệu quả với những thách thức lớn.

Các tổ chức xã hội Việt Nam đang gặp khó khăn và thiếu nguồn lực để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Trong khi đó, khối doanh nghiệp dần quan tâm đến việc đóng góp vào sự phát triển thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) và Tạo giá trị chung (CSV). Một số công ty lớn ở Việt Nam đã áp dụng hoạt động CSV trong chiến lược của họ, mang lại hiệu quả về xây dựng thương hiệu và lợi ích kinh tế dài hạn. CSR/CSV có thể là một cơ hội để huy động nguồn lực từ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn manh mún, chưa chuyên nghiệp, phần lớn các hoạt động tập trung vào công tác từ thiện, những sự kiện riêng lẻ, chưa có sự kết nối với các bên liên quan. Bản thân doanh nghiệp chưa có cái nhìn tổng thể về PTBV, dẫn đến các giải pháp thúc đẩy giải quyết những vấn đề địa phương chưa được xác định rõ.

Trong bối cảnh đó, RED hợp tác với tổ chức Pro NGO!, đề xuất dự án Win-win for Vietnam, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các hoạt động CSR/CSV. Dự án đã được Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ và bắt đầu triển khai từ 1/9/2020 – 29/2/2024. Mục đích của dự án là Thúc đẩy sự hợp tác giữa Khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các hoạt động CSR, CSV hướng đến đạt được các mục tiêu PTBV.

Dự án gồm 3 hợp phần:
(1) Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp ở Việt Nam trong việc hợp tác thực hiện các dự án CSR/CSV hướng tới đạt được các mục tiêu PTBV.
(2) Xây dựng một mô hình hợp tác hiệu quả giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ở Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động CSR/CSV.
(3) Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về về PTBV và sự hợp tác CSR/CSV hướng tới đạt được các mục tiêu PTBV.

Trong hợp phần 2, dự án sẽ thành lập một Hội đồng cố vấn nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Bên cạnh đó, dự án sẽ tổ chức vòng tài trợ thường niên “Kêu gọi sáng kiến hợp tác vì sự phát triển bền vững” để lựa chọn và trao tài trợ cho 10 dự án của các tổ chức xã hội.

3. Mục đích công việc
Mục đích công việc của cố vấn trong hoạt động này bao gồm: Tư vấn, cố vấn về nội dung, cách lập hồ sơ dự án cho các tổ chức trong khuôn khổ dự án Win-win for Vietnam

4. Phạm vi công việc

 • Chuyên gia thực hiện những hoạt động sau:
 • Họp bàn, trao đổi để hiểu mong muốn, nguyện vọng của các tổ chức đang viết đề xuất dự án về hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và các mục tiêu phát triển bền vững;
 • Cùng các tổ chức phân tích ý tưởng để triển khai từ ý tưởng thành nội dung;
 • Trao đổi các tổ chức để cố vấn/định hướng/đề xuất nội dung phù hợp;
 • Gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội (thông qua các sự kiện thuộc khuôn khổ dự án như Networking Event, các hội thảo doanh nghiệp, các Talk, tập huấn, các buổi gặp gỡ riêng để nắm bắt nguyện vọng, khả năng hợp tác của doanh nghiệp với các tổ chức xã hội về lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể hợp tác; có thể tư vấn, giới thiệu tổ chức xã hội phù hợp với lĩnh vực của doanh nghiệp;
 • Tổng hợp ý kiến, tư vấn sâu khi cần thiết.

5. Kết quả đầu ra

 • Nâng cao năng lực, khả năng triển khai từ ý tưởng, thiết kế dự án của các tổ chức xã hội;
 • Tạo điều kiện, thúc đẩy cho các tổ chức xã hội (nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa), các HTX tiếp cận với doanh nghiệp, xa hơn là có thể tiếp cận các nguồn tài trợ (có thể cả bằng tiền, hiện vật hoặc con người) để nâng cao khả năng hiện thực hóa các ý tưởng, đề xuất phát triển bền vững của các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

6. Khung thời gian
Dự kiến từ tháng 8/2022 – 02/2024
Khung thời gian có thể được thảo luận thêm khi lựa chọn chuyên gia nghiên cứu.

7. Yêu cầu chuyên môn

 • Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Luật... có kiến thức tốt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bền vững
 • Ưu tiên có mối quan hệ/ mạng lưới liên kết với các doanh nghiệp
 • Kỹ năng: Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng, Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục, phân tích và tổng hợp báo cáo; kỹ năng triển khai nội dung; kỹ năng lập chiến lược. Khả năng chịu được áp lực công việc cao; …
 • Thái độ: Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm.

9. Nộp hồ sơ
Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng tới địa chỉ P.707 tòa nhà 142 Lê Duẩn, Hà Nội trước 10/06/2022.
Hồ sơ gồm:

 • CV của chuyên gia tham gia
 • Các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ tương tự (nếu có)

10. Tiêu chuẩn đạo đức và Sở hữu trí tuệ
Các chuyên gia cần dảm bảo format được xây dựng và tiến hành trên cơ sở tôn trọng và bảo về các quyền và lợi ích của người dân và cộng đồng liên quan; đảm bảo tính chính xác và tin cậy, được thực hiện minh bạch, công bằng, thể hiện trách nhiệm giải trình.

Tất cả các sản phẩm được xây dựng sẽ thuộc quyền sở hữu của dự án. Các chuyên gia sẽ không được phép, nếu không có sự cho phép bằng văn bản, trình bày bất kỳ kết quả phân tích nào với tư cách cá nhân hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu cho mục đích công bố riêng./.

← Bài trước Bài sau →