ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN XÂY DỰNG NỘI DUNG & THIẾT KẾ TRIỂN LÃM ẢNH CHO DỰ ÁN WIN – WIN FOR VIỆT NAM (WW4VN)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN XÂY DỰNG NỘI DUNG & THIẾT KẾ TRIỂN LÃM ẢNH CHO DỰ ÁN WIN – WIN FOR VIỆT NAM (WW4VN)

1. Thông tin chung dự án

Sau đây là các điều khoản tham chiếu ('ToR') mà Viện RED & ProNGO thuê đơn vị tư vấn với tư cách là 'Nhà cung cấp' để thực hiện các sản phẩm triển lãm của hợp đồng CSO-LA/2019/413-456 liên quan đến Dự án "Win-win for Vietnam – Thúc đẩy Hợp tác giữa khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và các mục tiêu phát triển bền vững (VSDGs).

Dự án sẽ được thực hiện bởi các tổ chức sau: Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) và đối tác Pro.NGO e.V, trong 42 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020. Dự án do Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

 

2. Mục đích của triển lãm

Triển lãm ảnh nhằm giới thiệu và trưng bầy các kết quả & tác động của dự án thông qua các hoạt động bao gồm: Tàitrợ (Sub-Grant) cho các sáng kiến hợp tác giữa tổ chức xã hội (CSO) và doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; các hoạt động nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội & doanh nghiệp trong việc hợp tác thực hiện các hoạt động CSR/CSV. Thêm vào đó, triển lãm cũng giới thiệu các hoạt động, dự án ESG của các doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam.

3. Đầu ra dự kiến

Bộ sản phẩm bao gồm tối đa 30 ảnh thiết kế có kích thước 50 cm x 70 cm kèm nội dung cụ thể cho từng ảnh (số lượng ảnh có thể thay đổi theo thực tế). Bộ sản phẩm tập trung vào các nội dung:

 • 09 sáng kiến hợp tác giữa CSO và Doanh nghiệp được dự án tài trợ (sub-grant)
 • Hiệu quả/ tác động các hoạt động nâng cao năng lực của dự án đối với các tổ chức xã hội (CSO) tham gia trong dự án
 • Các hoạt động/ dự án ESG của các doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam  

4. Phạm vi công việc tư vấn

 • Tìm hiểu các hoạt động của dự án
 • Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin cho các CSO, doanh nghiệp
 • Thu thập thông tin từ các CSO, doanh nghiệp (Dự án cung cấp danh sách các CSO, doanh nghiệp)
 • Phác thảo và hoàn thiện nội dung của từng dự án/ doanh nghiệp
 • Thu thập, lựa chọn và chỉnh sửa ảnh cho từng nội dung (Dự án cung cấp ảnh)
 • Phác thảo và hoàn thiện thiết kế
 • Bàn giao sản phẩm thiết kế hoàn thiện đảm bảo yêu cầu in ấn
 • Nhiệm vụ/Sản phẩm bàn giao và đường thời gian

Tư vấn cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Stt

Công việc

Thời gian

Địa điểm

1

Tìm hiểu các hoạt động của dự án

2-5/2/24

Hà Nội/HCM

2

Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin cho các CSO, doanh nghiệp

5-7/2/24

Hà Nội/HCM

3

Thu thập thông tin từ các CSO, doanh nghiệp (Dự án cung cấp danh sách các CSO, doanh nghiệp)

7-12/2/2024

Hà Nội/HCM

4

Phác thảo và hoàn thiện nội dung của từng dự án/ doanh nghiệp

12-19/2/24

Hà Nội/HCM

5

Thu thập, lựa chọn và chỉnh sửa ảnh cho từng nội dung (Dự án cung cấp ảnh)

19-20/2/24

Hà Nội/HCM

6

Phác thảo và hoàn thiện thiết kế

20-26/2/24

Hà Nội/HCM

7

Bàn giao sản phẩm thiết kế hoàn thiện đảm bảo yêu cầu in ấn

27/2/24

Hà Nội/HCM

 

 

5. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế các sản phẩm truyền thông
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển quốc tế cũng như của Việt Nam
 • Am hiểu các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững, CSR, CSV, ESG tại Việt Nam
 • Đã từng làm các sản phẩm tương tự cho các tổ chức Quốc tế, tổ chức của Việt Nam là một lợi thế

 

6. Ngân sách

Đề nghị tư vấn gửi báo giá tổng thể tương ứng với các hạng mục trên Ngân sách. Tổng chi phí bao gồm tất cả các chi phí liên quan, chẳng hạn như phí chuyên môn, đi lại, vận chuyển địa phương, chỗ ở, v.v.), bao gồm toàn bộ phí và thuế.

 

7. Gửi hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

Bản đề xuất ngân sách

Thông tin đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm (CV) 

3-4 sản phẩm đã từng làm cho các tổ chức

Gửi đến địa chỉ: P707, số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

Hoặc email center@red.org.vn

← Bài trước Bài sau →