CSR là gì?

CSR là gì?

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ( Corporate social responsibility), còn được gọi là CSR, là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và những đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. 

🤝 Để hướng đến việc phát triển bền vững, CSR không chỉ là một vài hoạt động tài trợ nhỏ lẻ mà cần một tầm nhìn dài hạn, một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tận tâm từ mục đích đến cách thức triển khai. CSR một cách đúng đắn và chỉnh chu giúp doanh nghiệp có thể bảo vệ danh tiếng, đồng thời gia tăng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, giúp xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

🤝 Doanh nghiệm có trách nhiệm xã hội tốt sẽ tạo dựng được không chỉ danh tiếng bền vững với khách hàng mà còn có thể mang lại các giá trị kinh tế dài lâu. CSR đang là một trong các tiêu chí có tầm ảnh hưởng trong việc đánh giá điểm thầu cũng như định giá trị doanh nghiệp khi tham gia thị trường kinh tế quốc tế.

← Bài trước