Điều khoản sử dụng website

Chào mừng bạn đến với CSVhub.vn,

Đây là nền tảng huy động sự tham gia và quyên góp của cộng đồng, được hình thành trong khuôn khổ dự án “Win Win for Việt Nam", do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ, do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) quản lý, và cùng tổ chức Pro NGO (Đức) thực hiện.

Trên hành trình tạo ra và đem lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng, chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc, tìm hiểu những điều khoản pháp lý giữa bạn và nền tảng CSVhub.vn (sau đây được gọi tắt là CSVhub), chi tiết như nội dung nêu dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào của CSVhub, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản nêu ra tại đây. Nếu bạn có điều gì không chấp thuận với những điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email csvhub@red.org.vn.

CSVhub chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên nền tảng đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website CSVhub.vn sẽ được kiểm soát để tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với văn hóa của Việt Nam.

 

      1. Nguyên tắc hoạt động của CSVhub:

CSVhub là nền tảng để đưa thông tin và kêu gọi gây quỹ cho các dự án được thực hiện bởi các Tổ chức xã hội Việt Nam với mục đích hướng đến lợi ích và phục vụ cho cộng đồng. 

Các chiến dịch tham gia trên CSVhub.vn đáp ứng đủ các quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với văn hóa  của Việt Nam.

Tất cả các nội dung trong Điều khoản này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. 

 

        2. Quy định về người sử dụng:

Người sử dụng CSVhub.vn phải đảm bảo rằng:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Đã đọc và tuân theo theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật;
  • Toàn bộ thông tin cung cấp cho CSVhub là thông tin cá nhân của người quyên góp, chính xác, đầy đủ, đúng sự thật và cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

 

       3. Quy trình ủng hộ:

  • Người dùng truy cập vào website CSVhub, chọn dự án xã hội muốn ủng hộ.
  • Người dùng lựa chọn hình thức ủng hộ và thực hiện chuyển khoản.
  • CSVhub nhận được tiền ủng hộ sẽ duyệt hoạt động ủng hộ đó và tên người ủng hộ sẽ được hiển thị trên danh sách ủng hộ của dự án nhận được quyên góp.
  • Tiền ủng hộ sẽ được gửi vào tài khoản thuộc quản lý của CSVhub.
  • Chúng tôi cam kết 100% số tiền ủng hộ nhận được sẽ được sử dụng đúng với mục đích kêu gọi trên CSVhub.

 

Ngày 30 tháng 07 năm 2021

Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển RED.