Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Cám ơn bạn đã truy cập vào website CSVhub.vn. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân của bạn được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi xác nhận, tri ân và gửi tiến độ dự án xã hội mà bạn tài trợ/quyên góp.

Ngoài ra, để truy cập và tiến hành quyên góp choc các dự án xã hội tại CSVhub.vn, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin và tiến độ dự án xã hội mà bạn tài trợ/quyên góp...

Dữ liệu chỉ dùng trong nội bộ ban quản lý CSVhub.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin sẽ là 03 năm kể từ khi Người ủng hộ để lại thông tin quyên góp.

 

4. Cam kết bảo mật thông tin Người ủng hộ

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng những công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

 

5. Thay đổi về chính sách

Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ người dùng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối" bên trên.

Nội dung "Chính sách bảo mật" này chỉ áp dụng tại trang CSVhub.vn, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. 

 

Ngày 30 tháng 07 năm 2021

Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển RED.