Xây dựng mô hình thí điểm vận động toàn dân thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải, rơm rạ và bảo vệ môi trường tại các địa phương
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm tư vấn bồi dưỡng phát triển Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
 
Mục tiêu: 
Xây dựng được 1 nhóm nòng cốt cấp huyện 5 người và 1 nhóm nòng cốt triển khai dự án cấp xã tối thiểu 32 người ( có 50% nữ) để triển khai các hoạt động của dự án tại các tổ liên gia và đơn vị trực thuộc; có 100% hộ Gia đình/cơ quan /đơn vị trong xã đồng tình cao với chủ trương của Đảng ủy, UBND xã và tự giác phân loại rác thải tại nguồn, đóng nộp phí bảo vệ môi trường đầy đủ, ký cam kết và thực hiện tốt Nội quy bảo vệ môi trường, 100% tổ liên gia đảm nhận đoạn đường tự quản xanh- sạch - đẹp theo cung đường được tiểu ban mặt trận thôn phân công; rơm rạ, bèo tây, cây phân xanh và rác thải hữu cơ trên địa bàn được người dân và đoàn thanh niên thu gom để sản xuất phân hữu cơ vi sinh trong 7 tháng đầu năm 2022 dự kiến đạt khoảng 120 tấn để phục vụ thâm canh cây trồng; mô hình dự án được truyền thông rộng rãi, được chính quyền huyện ghi nhận và chỉ đạo nhân rộng vào năm 2023.
 
Kết quả mong đợi: 
Tổ chức được 4 cuộc Hội thảo/tập huấn TOT cho 220 lượt thành viên Ban quản lý dự án, thủ trưởng các cơ quan ban ngành liên quan, đại diện tiểu ban mặt trận thôn và nhóm nòng cốt về các nội dung truyền thông phân loại rac thải tại nguồn,bảo vệ môi trường… trong kế hoạch hoạt động dự án; UBND xã tổ chức các cuộc tham vấn cộng đồng để xây dựng và ban hành Quy chế bảo vệ môi trường, Nội quy bảo vệ môi trường; tổ chức Hội thảo/sinh hoạt chuyên đề/ngoại khóa tại16 chi đoàn, 4 trường học, 20 cơ quan, doanh nghiệp và 160 cuộc tại tổ liên gia, với sự tham gia của tối thiểu khoảng 4.400 lượt người (trong đó có tối thiểu 50% nữ) được nâng cao kiến thức cơ bản về môi trường, phân loại rác thải, vai trò trách nhiệm của cá nhân/gia đình/tổ chức trên địa bàn trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn và bảo vệ môi trường;  có khoảng 50 người được tham gia tập huấn sản xuất phân hữu cơ vi sinh trong đó có tối thiểu 24 hộ dân và nhân viên môi trường với nhóm nòng cốt của 16 chi đoàn thanh niên tham dự, dự kiến trong 7 tháng đầu năm 2022 có tối thiểu 120 tấn phân HCVS được sản xuất đưa vào sử dụng; có ít nhất 1 bài báo và 3 tin hoạt động đăng trên các phương tiện thông tin báo in, báo mạng, website của các tổ chức liên quan và 1 phóng sự truyền hình, phát triển đài PTTH huyện, tỉnh. 

 
 Xây dựng mô hình thí điểm vận động toàn dân thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải, rơm rạ và bảo vệ môi trường tại các địa phương