Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cộng đồng (Ngôi nhà thứ 3)
Tổ chức đề xuất dự án: Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn
Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện và vận động sự tham gia và cam kết của các bên liên quan trong việc thực thi quyền trẻ em thông qua việc cung cấp dịch vụ, nâng cao năng lực, liên kết mạng lưới và vận động chính sách.
 
Mục tiêu:
Dự án thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cộng đồng – còn gọi là Ngôi nhà thứ 3 là không gian mở dành cho trẻ em – TTN có hoàn cảnh  đặc biệt từ 6-18 tuổi có không gian học tập, sinh hoạt thoải mái, an toàn dưới sự hỗ trợ của nhân viên xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ( HCĐB) từ 6-18 tuổi được tham gia các lớp học văn hóa theo nhu cầu và được tham gia vào các hoạt động sinh hoạt, học tập, rèn luyện năng khiếu, kỹ năng theo mô hình STEAM để phát triển bản thân; trẻ em và gia đình trẻ em có HCĐB sẻ được cung cấp hướng dẫn thông tin, dịch vụ và được kết nối mạng lưới để đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội, nhu cầu học tập, nhu cầu tâm lý xã hội  nhằm tăng năng lực cho bản thân trẻ, cho gia đình trẻ từ đó trẻ và gia đình trẻ có cơ hội phát triển bản thân, gia đình; sinh viên ngành Công tác xã hội (CTXH) và các nhóm TNV tự phát  đang thực hiện sứ mệnh hỗ trợ cho nhóm trẻ có HCĐB được sử dụng không gian họp bàn, tổ chức các hoạt động sự kiện cho trẻ có HCĐB và thực hành nghề công tác xã hội CTXH cá nhân, CTXH nhóm và quản lý trường hợp và 1 số kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn  dưới sự hỗ trợ hướng dẫn giám sát của nhân viên xã hội của Cơ sở BTXH Thảo Đàn.

Kết quả đầu ra:
100-150 trẻ/năm em có HCĐB từ 6-18 tuổi được tham gia sinh hoạt, học tập, rèn luyện năng khiếu, kỹ  năng theo nhu cầu để phát triển bản thân trong môi trường an toàn lành mạnh; 50 sinh viên-TNV/ năm ngành CTXH- Tâm lý XH  được hỗ trợ địa điểm sinh hoạt tổ chức hoạt động, sự kiện, hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho trẻ em và gia đình có HCĐB và được hướng dẫn giám sát thực hành nghề nghiệp CTXH – TLXH dưới sự hướng dẫn giám sát của nhân viên xã hội chuyên nghiệp của Cơ sở BTXH Thảo Đàn.
 
 Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cộng đồng (Ngôi nhà thứ 3)