Thúc đẩy toàn diện hệ thống giáo dục cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề
Tổ chức đề xuất dự án: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). DRD nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật (NKT).
 
Mục tiêu: phát triển nhận thức về bình đẳng và hòa nhập trong giáo dục, cũng như xây dựng năng lực tư vấn, xây dựng giáo trình bài bản về giáo dục, đào tạo nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề cho người khuyết tật. Đưa vào sử dụng ứng dụng JobWay trong việc giảng dạy và đào tạo
 
Kết quả đầu ra: một chiến dịch truyền thông về nâng cao nhận thức bình đẳng và hòa nhập cho người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục và dạy nghề qua đó nâng cao nhận thức về bình đẳng và hòa nhập cũng như năng lực tư vấn nghề nghiệp cho người khuyết tật. Đồng thời, các trường học sử dụng JobWay trong định hướng nghề nghiệp tuyển sinh, điều chỉnh tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy và đào tạo, đánh giá học viên là người khuyết tật.
 
 Thúc đẩy toàn diện hệ thống giáo dục cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề