Than Sinh Học – Giải pháp tái tạo nhiên liệu sạch – Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Tổ chức đề xuất dự án: HTX Thủ Công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng
HTX được thành lập để giúp những người cùng hoàn cảnh có cuộc sống tốt hơn, là nơi sản xuất, tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng Thủ công Mỹ nghệ. 

Mục tiêu:
Thu gom toàn bộ nguồn phế thải bao gồm mùn cưa, gỗ vụn tại xưởng mộc mỹ nghệ của HTX và hàng chục làng nghề mộc trên địa bàn huyện Sóc Sơn và trong khu vực. Một mặt góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các làng nghề mộc. Mặt khác tạo nguồn nguyên liệu để HTX tái tạo thành nhiên liệu sạch là than sinh học, than sinh học sẽ thay thế toàn bộ than đá đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân đang sử dụng nhiên liệu “bẩn” trên địa bàn thủ đô Hà Nội (dự kiến sản lượng đạt giai đoạn 1 là 30 tấn/ 01 tháng, 360 tấn/ 01 năm; Giai đoạn 2 sản lượng tăng gấp 2 đến 3 lần giai đoạn 1).
 
Kết quả đầu ra:
Trong 2 năm đầu thực hiện dự án ước tính sẽ góp phần giảm thiểu lượng khí cacbon thải ra môi trường do nhiên liệu “bẩn”; giảm số người dân mắc các bệnh đường hô hấp trên địa bàn Hà Nội, nguyên nhân do ô nhiễm môi trường từ nhiên liệu bẩn gây ra và đặc biệt là góp phần quan trọng vào chiến lược “Bảo vệ môi trường; Hạn chế biến đổi khí hậu và nâng cao sức khỏe người dân giai đoạn 2020-2025 của chính phủ”
 Than Sinh Học – Giải pháp tái tạo nhiên liệu sạch –  Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.