Hợp tác công tư (PPP) trong việc trồng cây xanh tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Tổ chức đề xuất dự án: Viện Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên
Viện ra đời với mong muốn tập hợp các nhà khoa học thực hiện các hoạt động nghiên cứu góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai. Viện đang định hướng, hướng dẫn, phản biện, tổ chức nghiên cứu dự án khoa học dành cho học sinh tham gia cuộc thi Khoa học Công nghệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai
 
Mục tiêu: 
Góp phần hạn chế giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng cường nhận thức của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về trách nhiệm với xã hội bằng cách thay đổi hệ thống cây xanh ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai thông qua mô hình “Hợp tác công tư (PPP) trong việc trồng cây xanh”; xây dựng một bản “Thiết kế hệ thống cây xanh đô thị”, bao gồm loại cây trồng và kế hoạch chăm sóc khoa học và phù hợp với bản sắc văn hóa, điều hòa khí hậu cho thành phố Pleiku; nâng cao nhận thức, tác động đến hành vi của cộng đồng cho những hành động chung tay phát triển hệ thống cây xanh, bảo vệ môi trường; nhân rộng mô hình đến các huyện thị khác của tỉnh Gia Lai, các tỉnh lân cận thuộc Tây nguyên

Kết quả đầu ra:
Một báo cáo nghiên cứu về hiện trạng sử dụng đất, diện tích cây xanh che phủ, thổ nhưỡng, kinh nghiệm bản địa, năng lực quản lý rừng và trồng cây của Pleiku, tỉnh Gia Lai được thực hiện và hoàn thiện; một bản thiết kế hệ thống cây xanh đô thị, bao gồm loại cây và kế hoạch chăm sóc; 5.000 cây xanh mới (trong danh mục đề xuất) được trồng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và 1.000 người tham gia vào phong trào dự án. Hơn thế nữa, tổ chức muốn mô hình “Pleiku xanh” được phổ biến, nhân rộng trên toàn tỉnh Gia Lai và một số tỉnh lân cận (vùng Tây Nguyên).
 
 Hợp tác công tư (PPP) trong việc trồng cây xanh tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai