THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ CHO DỰ ÁN

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ CHO DỰ ÁN "WIN-WIN FOR VIETNAM"

Dự án "Win-Win For Vietnam – Thúc đẩy hợp tác giữa Doanh nghiệp và các Tổ chức xã hội vì Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp & Phát triển bền vững" (gọi tắt là: Dự án "Win-win for Vietnam”) góp phần thiết lập một môi trường thuận lợi cho các Tổ chức Xã hội (CSOs) để kết nối với các doanh nghiệp ở Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho các sáng kiến của các CSOs địa phương trong việc thúc đẩy Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Tạo các Giá trị Chung (CSV) tập trung vào các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) 3, 4, 5, 8, 13, 16 và 17.

 Dự án Win-Win for Vietnam do Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED), Việt Nam hợp tác với tổ chức Pro NGO! e.V. (Đức) thực hiện trong vòng 42 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020. Dự án do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

 Hiện nay, RED đang tìm kiếm (các) chuyên gia hoặc một nhóm chuyên gia để thực hiện một đánh giá giữa kỳ cho dự án "Win-win for Vietnam”.

 Hạn cuối nhận hồ sơ: 31 tháng 7 năm 2022.Thông tin chi tiết, vui lòng xem ở Điều khoản tham chiếu (ToR), bản Tiếng Việt ở đây và bản tiếng Anh ở đây.

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận