Kết quả vòng 1 gói hỗ trợ Win-Win (2021-2022)

Kết quả vòng 1 gói hỗ trợ Win-Win (2021-2022)

Các tổ chức, bạn đồng nghiệp thân mến!
Trong khuôn khổ Gói hỗ trợ Win-Win (vòng 1) thuộc dự án WinWin4Vietnam do Liên minh Châu Âu tài trợ với sự điều phối của RED & PRONGO, trong hai tháng 11 và 12/2021, CSVhub đã tiếp nhận và đánh giá 31 đề xuất của các tổ chức, bạn đồng nghiệp.
Quy trình đánh giá của CSVhub gồm:
(1) chấm điểm của Nhóm chuyên gia,
(2) phỏng vấn nhóm điểm cao về mô hình hợp tác với doanh nghiệp (CSV),
(3) là cân nhắc lĩnh vực, vùng miền… để chọn ra 5 đề xuất phù hợp nhất và 2 đề xuất dự bị.
 
Các đề xuất được “điểm CSV” cao là các đề xuất có các yếu tố như :
(1) mô hình hợp tác với doanh nghiệp giữ vai trò chính, tạo lợi ích bền vững cho doanh nghiệp, qua đó tạo sự hợp tác bền vững với CSOs,
(2) mô hình có thể nhân rộng…
 
Các đề xuất còn lại, CSVhub mong muốn được hỗ trợ các tổ chức, bạn đồng nghiệp để hoàn thiện thành những đề xuất tốt hơn, và kết nối với các doanh nghiệp tiềm năng.
 
Phần hỗ trợ này của CSVhub đã được dự án chi trả, miễn phí với các tổ chức và bạn đồng nghiệp. Các đề xuất thuộc nhóm này không nhất thiết phải từ các CSOs và cũng không bị chi phối bởi các quy tắc của dự án EU, thậm chí các bạn có thể nêu ý tưởng mới…miễn sao sự hợp tác của chúng ta dẫn đến những dự án cụ thể với các doanh nghiệp.
 
Theo lịch trình thì Vòng 2 Gói hỗ trợ Win-Win sẽ mở vào tháng 3/2022, các bạn có thể chuẩn bị lại các đề xuất và quan trọng nhất là chuẩn bị các đối tác doanh nghiệp, không chỉ cho Gói hỗ trợ Win-Win mà chủ yếu cho sự phát triển bền vững của tổ chức và cộng đồng.
Chúc quý tổ chức và bạn đồng nghiệp năm mới an lành và thành công!
Trân trọng!
 
Danh sách top 5 Vòng 1 Gói hỗ trợ Win- Win (2021-2022):
1/ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) - WW006
Dự án: Promoting the inclusive education system for people with disabilities in vocational and academic education institutions
2/ Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe & Dân số (CCIHP) - WW012
Dự án: A365 – Joyful and Effective Intervention at Home
3/ Trung tâm hỗ trợ trang bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế - WW004
Dự án: Tập huấn thu gom, xử lý các phụ phẩm nông nghiệp và chế tác một số nghệ phẩm Trúc Chỉ để tạo công ăn việc làm, nâng cao nhận thức về môi trường, sức khỏe và lối sống của người lao động có thu nhập thấp
4/ Viện Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên - WW019
Dự án: Hợp tác công tư (PPP) trong việc trồng cây xanh
5/ Trung tâm Phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt (VietED) - WW018
Dự án: Promoting business linkage between VietED and Icheck to support Co-operatives leaded by Ethnic minorities woman in Lao Cai and Sơn La Province to strength their competitiveness by applying QR code solution and selling cooperatives products vie E-commercial platform to improve position/ voices of Ethnic woman in Viet Nam
 
* Và 2 dự án nằm trong danh sách shortlist:
6/ Trung tâm trẻ em và phát triển CCD - WW027
Dự án: Thúc đẩy hợp tác giữa CCD & doanh nghiệp trong các hoạt động nâng cao nhận thức & năng lực cho các nhà thực hành giáo dục nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
7/ Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia - WW020
Dự án: Đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp trong chương trình trồng rừng cùng Gaia
← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận